Adalet mülkün temelİdİr

"Adalet gücü bağımsız olmayan bir ulusun devlet olarak bağımsızlığı söz konusu değildir." M.Kemal ATATÜRK

Adalet özgürlüktür

"Her halde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir." M. Kemal ATATÜRK

Aile Hukuku

Evlenme, boşanma, nafaka, velayet, evlat edinme gibi ailesel sorunlara getirilen çözümler.

İş Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Anonim ve limited şirketlere Hukuki danışmanlık hizmeti, Ticaret ve rekabet hukuku, Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi.

Tüketici Mahkemeleri Başvuruları

Tüketici mağduriyetinin giderilmesi adına yapılacak tüm yasal girişimler ve hukuki çözümler.

 

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu kapsamında kalan suçlar ile ilgili açılan davalarda sanık ve mağdur vekilliği çözümleri.

İcra - İflas Hukuku

İhtiyati haciz, ipotek satışı ve alacak takibi başta olmak üzere icra ve iflas hukuku çözümleri.

Miras Hukuku

Başta mirasçı belirleme ve vasiyetname düzenlemeleri olmak üzere miras sorunlarına dair hukuki çözümler.

Basın Hukuku

Görsel işitsel, yazılı, internet medyasında basın özgürlüğü, cevap ve düzeltme hakları, kişilik haklarının korunması ve basın aracılığıyla işlenen suçlarla ilgili çözümler.

Sağlık Hukuku

Yanlış tedavi ve iş kaybına sebep olacak sonuçlarda maddi ve manevi tazminat çözümleri.

Gayrimenkul Hukuku

Başta tapu ve kadastro ile ilgili olmak üzere tüm gayrimenkul davalarının hukuki çözümleri, gayrimenkul yönetimi ile kira ilişkilerinin düzenlenmesi ve tahliye ile ilgili davalar.

Sigorta Hukuku

Kaza, yaralanma ve ulaşım süreçlerinde ortaya çıkan olumsuzluklar başta olmak üzere tüm sigorta uyuşmazlığı çözümleri.

Borçlar Hukuku

Sözleşmeler ve borçlara dahil yasal çözümler.

 

 

İletİŞİM İÇİN

Mesaj yazabilirsiniz